Originallitografier av Lars Karlsson

Det gamla och genuina sättet att framställa en litografi sker endast genom tryck från kalksten.
Det är en komplicerad och arbetssam metod, som kräver stor noggrannhet och precision.
Litografitekniken uppfanns i slutet av 1700-talet. Metoden går ut på att fett stöter bort vatten.
Konstnären använder en fet krita eller tusch och tecknar upp motivet spegelvänt på en planslipad kalksten. Sedan etsas ytan. Vid tryckningen hålls stenen fuktig samtidigt som den invalsas med fet litofärg. Färgen fäster då endast på de partier som tidigare tecknats upp. När sedan papperet valsas mot stenen fäster färgen på papperet och det blir ett rättvänt tryck.
En sten åtgår för varje färg
.
När upplagetryckningen är färdig slipas stenarna vilket omöjliggör fler tryckningar av samma motiv.
En äkta litografi är alltså ett stentryck och inget annat, även om de flesta s.k litografier idag framställs genom uppteckning på plastfilm istället för på sten.

(Lito = sten, Grafi = tryck, skrift).
För att fullända stentrycken används ljusäkta färger på äkta syrafritt lumppaper från Fabriano och
Van Gelder Zonen. Tryckpressen som används ställdes ut vid världsutställningen i Paris 1889,
vilket innebär att den är årsbarn med Eiffeltornet! Litografierna av Lars Karlsson levereras numrerade, signerade och med en äkthetsstämpel som präglats in i nedre vänstra hörnet av varje blad. Ett bevis på originalitet och en synlig bekräftelse på att det är ett genuint stentryck.

Priserna inkluderar komplett inramning med syrafri muséipassepartout
(Angiven storlek är rammått)

 
 

 

 
Första stenen har tecknats och etsas här
. Stenen i tryckpressen med första avtrycket
Mellan varje avtryck fuktas stenen med svamp
 


     
 
"Kärlekskurvan I"
Upplaga 160 ex.
Tryckt från 8 stenar
Storlek 33 x 50 cm. 1400:-
Inkl. komplett syrafri inramning!
 
"Kärlekskurvan II "
Upplaga 160 ex.
Tryckt från 8 stenar
Storlek 33 x 50 cm. 1400:-
Inkl. komplett syrafri inramning!
    
 
"Andakt". Tryckt från 9 stenar. Upplaga 190 ex.
Storlek 72 x 55 cm. 1800:-
Inkl. komplett syrafri inramning!
 

 

   
 
"Innan rivningen". Tryckt från 9 stenar. Upplaga 190 ex.
Storlek 72 x 55 cm. 1800:-
Inkl. komplett syrafri inramning!
 

 

   
 
"Stilleben med krus". Tryckt från 6 stenar.
Uppl. 50 HC-ex. Storl. 60x45cm. SLUTSÅLD!

 

 

   
 
"Stilleben med koppar". Tryckt från 6 stenar.
Upplaga 50 HC-ex. Storlek 60 x 45 cm. SLUTSÅLD!

 

 

   
 
"Kaffepetter". Tryckt från 6 stenar. Upplaga 190 ex.
Storlek 60 x 52 cm. 1600:-
Inkl. komplett syrafri inramning!
 

 

   
 
"Blänkande träbåtar". Tryckt från 6 stenar.
Uppl. 190ex. Storl. inr.64x56 cm. 1600:-
Inkl. komplett syrafri inramning!
 

 

   
 
"Vårvinterbrygga". Tryckt från 5 stenar.
Uppl. 190 ex. Storl.65 x 56 cm. 1600:-
Inkl. komplett syrafri inramning!
 

 

   
 
"Vårvintereka". Tryckt från 5 stenar.
Uppl. 190 ex. Storl.65 x 52 cm. 1600:-
Inkl. komplett syrafri inramning!
 

 

   
 
"Orrar". Tryckt från 7 stenar. Upplaga 20 HC-ex.
Storlek 53 x 69 cm. 1800:-
Inkl. komplett syrafri inramning!
 

 

   
 

"Modellstudie". Tryckt från 6 stenar
Uppl. 250 ex. Storl. 45 x 58 cm. 1600:-
Inkl. komplett syrafri inramning!

 

 

   
 
"Pilfinkar" Tryckt från 6 stenar. Upplaga 250 ex.
Storlek 32 x 47 cm. 1100:-
Inkl. komplett syrafri inramning!
 

 

   
 
"Sommarekor" Tryckt från 3 stenar. Uppl. 250 ex.
Storlek 50 x 42 cm. 800:-
Inkl. komplett syrafri inramning!
 

 

   
 
"Sommareka" Tryckt från 3 stenar. Uppl. 250 ex.
Storlek 50 x 42 cm. 800:-

Inkl. komplett syrafri inramning!
 


 
 
 
"Brynästrycket". Tryckt från 9 stenar. Upplaga 290 ex.
Storlek 63 x 57 cm. Samtliga A-lagspelares namnteckningar. Fåtal ex kvar!
 

 
 
 
"Leksandstrycket". Tryckt från 9 stenar. Upplaga 250 ex.
Storlek 67 x 59 cm. Samtliga A-lagspelares namnteckningar. Fåtal ex kvar!
 

 
 
 
"Belfour". Tryckt från 9 stenar. Upplaga 250 ex. 54 x 69 cm. Målvaktens och konstnärens namnteckning.